درباره

روستای قاضی کندی یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.