اخبار میانه

 هنوز می‌گویم هواپیما را با موشک نزده‌اند
صدای میانه · دوشنبه ساعت ۱۳:۲۷
 لزوم تلاش مضاعف خبرنگاران در آگاه سازی برای انتخاب اصلح
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · شنبه ساعت ۲۰:۰۰
 مجمع سلامت باید بروز و نمود عینی اجتماعی کردن سلامت باشد
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · شنبه ساعت ۱۷:۲۲
 لزوم مشارکت حداکثری مردم و مسئولین در اجرای مراسمات دهه فجر
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · شنبه ساعت ۱۷:۲۲