نقطه‌های تصادفی

کافه آرت

خیابان شهید فرقانی

چایخانه تماشا

خیابان بعثت

سوپر مارکت باران

خیابان شهید بهشتی

آهن آلات اسلامی

خیابان شهدا