نقطه‌های تصادفی

سوپر گوشت محمدی

خیابان مطهری شمالی

آتلیه عروس قصر

خیابان آزادگان جنوبی

پوشاک اللهیاری

خیابان شهید دکتر بهشتی