اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۳۲:۰۲
اذان ظهر۱۲:۳۲:۴۶
اذان مغرب۱۸:۲۷:۲۷

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۳۲:۰۲
اذان ظهر۱۲:۳۲:۴۶
اذان مغرب۱۸:۲۷:۲۷
اذان صبح ۰۵:۳۲:۰۲
اذان ظهر ۱۲:۳۲:۴۶
اذان مغرب ۱۸:۲۷:۲۷

اوقات شرعی به افق میانه در اسفند ۱۳۹۸

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۸:۰۴ ۰۷:۰۳:۴۸ ۱۲:۳۳:۲۵ ۱۸:۰۳:۳۶ ۱۸:۲۲:۲۸ ۲۳:۵۰:۱۵
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۶:۵۴ ۰۷:۰۲:۳۳ ۱۲:۳۳:۱۸ ۱۸:۰۴:۳۸ ۱۸:۲۳:۲۸ ۲۳:۵۰:۱۰
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۵:۴۳ ۰۷:۰۱:۱۷ ۱۲:۳۳:۱۱ ۱۸:۰۵:۴۰ ۱۸:۲۴:۲۸ ۲۳:۵۰:۰۵
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۴:۳۱ ۰۷:۰۰:۰۱ ۱۲:۳۳:۰۴ ۱۸:۰۶:۴۱ ۱۸:۲۵:۲۸ ۲۳:۴۹:۵۹
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۳:۱۷ ۰۶:۵۸:۴۳ ۱۲:۳۲:۵۵ ۱۸:۰۷:۴۳ ۱۸:۲۶:۲۸ ۲۳:۴۹:۵۲
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۲:۰۲ ۰۶:۵۷:۲۴ ۱۲:۳۲:۴۶ ۱۸:۰۸:۴۴ ۱۸:۲۷:۲۷ ۲۳:۴۹:۴۵
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰:۴۶ ۰۶:۵۶:۰۵ ۱۲:۳۲:۳۷ ۱۸:۰۹:۴۴ ۱۸:۲۸:۲۶ ۲۳:۴۹:۳۶
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۹:۲۹ ۰۶:۵۴:۴۵ ۱۲:۳۲:۲۷ ۱۸:۱۰:۴۵ ۱۸:۲۹:۲۵ ۲۳:۴۹:۲۸
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۸:۱۱ ۰۶:۵۳:۲۴ ۱۲:۳۲:۱۶ ۱۸:۱۱:۴۵ ۱۸:۳۰:۲۴ ۲۳:۴۹:۱۸
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۶:۵۱ ۰۶:۵۲:۰۲ ۱۲:۳۲:۰۵ ۱۸:۱۲:۴۴ ۱۸:۳۱:۲۲ ۲۳:۴۹:۰۷
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۵:۳۰ ۰۶:۵۰:۳۹ ۱۲:۳۱:۵۴ ۱۸:۱۳:۴۴ ۱۸:۳۲:۲۰ ۲۳:۴۸:۵۶
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۴:۰۹ ۰۶:۴۹:۱۶ ۱۲:۳۱:۴۲ ۱۸:۱۴:۴۳ ۱۸:۳۳:۱۸ ۲۳:۴۸:۴۴
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۲:۴۶ ۰۶:۴۷:۵۲ ۱۲:۳۱:۲۹ ۱۸:۱۵:۴۱ ۱۸:۳۴:۱۶ ۲۳:۴۸:۳۲
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۲۱:۲۳ ۰۶:۴۶:۲۸ ۱۲:۳۱:۱۶ ۱۸:۱۶:۴۰ ۱۸:۳۵:۱۴ ۲۳:۴۸:۱۹
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۹:۵۸ ۰۶:۴۵:۰۳ ۱۲:۳۱:۰۲ ۱۸:۱۷:۳۸ ۱۸:۳۶:۱۱ ۲۳:۴۸:۰۵
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۸:۳۲ ۰۶:۴۳:۳۷ ۱۲:۳۰:۴۸ ۱۸:۱۸:۳۶ ۱۸:۳۷:۰۸ ۲۳:۴۷:۵۱
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۷:۰۶ ۰۶:۴۲:۱۱ ۱۲:۳۰:۳۴ ۱۸:۱۹:۳۴ ۱۸:۳۸:۰۵ ۲۳:۴۷:۳۶
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۵:۳۸ ۰۶:۴۰:۴۴ ۱۲:۳۰:۱۹ ۱۸:۲۰:۳۱ ۱۸:۳۹:۰۱ ۲۳:۴۷:۲۰
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۴:۱۰ ۰۶:۳۹:۱۷ ۱۲:۳۰:۰۴ ۱۸:۲۱:۲۸ ۱۸:۳۹:۵۸ ۲۳:۴۷:۰۴
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۲:۴۱ ۰۶:۳۷:۴۹ ۱۲:۲۹:۴۹ ۱۸:۲۲:۲۵ ۱۸:۴۰:۵۴ ۲۳:۴۶:۴۸
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۱۱:۱۱ ۰۶:۳۶:۲۱ ۱۲:۲۹:۳۳ ۱۸:۲۳:۲۱ ۱۸:۴۱:۵۰ ۲۳:۴۶:۳۱
پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۹:۴۱ ۰۶:۳۴:۵۳ ۱۲:۲۹:۱۷ ۱۸:۲۴:۱۸ ۱۸:۴۲:۴۶ ۲۳:۴۶:۱۳
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۸:۰۹ ۰۶:۳۳:۲۴ ۱۲:۲۹:۰۱ ۱۸:۲۵:۱۴ ۱۸:۴۳:۴۲ ۲۳:۴۵:۵۵
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۶:۳۷ ۰۶:۳۱:۵۵ ۱۲:۲۸:۴۴ ۱۸:۲۶:۱۰ ۱۸:۴۴:۳۸ ۲۳:۴۵:۳۷
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۵:۰۴ ۰۶:۳۰:۲۶ ۱۲:۲۸:۲۸ ۱۸:۲۷:۰۵ ۱۸:۴۵:۳۴ ۲۳:۴۵:۱۷
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۳:۳۰ ۰۶:۲۸:۵۶ ۱۲:۲۸:۱۱ ۱۸:۲۸:۰۱ ۱۸:۴۶:۲۹ ۲۳:۴۴:۵۸
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۱:۵۶ ۰۶:۲۷:۲۷ ۱۲:۲۷:۵۳ ۱۸:۲۸:۵۶ ۱۸:۴۷:۲۵ ۲۳:۴۴:۳۸
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۰:۲۱ ۰۶:۲۵:۵۷ ۱۲:۲۷:۳۶ ۱۸:۲۹:۵۱ ۱۸:۴۸:۲۰ ۲۳:۴۴:۱۸
پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۵۸:۴۶ ۰۶:۲۴:۲۶ ۱۲:۲۷:۱۸ ۱۸:۳۰:۴۶ ۱۸:۴۹:۱۵ ۰۰:۴۳:۵۸
تصویر زمینه: بقعه امامزادگان علی و محمد (ع) آستانجین، روستای آستانجین