اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۲۵:۳۶
اذان ظهر۱۳:۲۱:۲۴
اذان مغرب۲۰:۰۷:۴۰

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۲۵:۳۶
اذان ظهر۱۳:۲۱:۲۴
اذان مغرب۲۰:۰۷:۴۰
اذان صبح ۰۵:۲۵:۳۶
اذان ظهر ۱۳:۲۱:۲۴
اذان مغرب ۲۰:۰۷:۴۰

اوقات شرعی به افق میانه در فروردین ۱۳۹۹

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۵۷:۱۰ ۰۷:۲۲:۵۶ ۱۳:۲۷:۰۱ ۱۹:۳۱:۴۱ ۱۹:۵۰:۱۰ ۰۱:۴۳:۳۷
شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۵۵:۳۳ ۰۷:۲۱:۲۶ ۱۳:۲۶:۴۳ ۱۹:۳۲:۳۶ ۱۹:۵۱:۰۶ ۰۰:۴۳:۱۶
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۵۳:۵۶ ۰۷:۱۹:۵۵ ۱۳:۲۶:۲۵ ۱۹:۳۳:۳۱ ۱۹:۵۲:۰۱ ۰۰:۴۲:۵۵
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۵۲:۱۹ ۰۷:۱۸:۲۵ ۱۳:۲۶:۰۷ ۱۹:۳۴:۲۵ ۱۹:۵۲:۵۶ ۰۰:۴۲:۳۳
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۵۰:۴۱ ۰۷:۱۶:۵۴ ۱۳:۲۵:۴۹ ۱۹:۳۵:۱۹ ۱۹:۵۳:۵۱ ۰۰:۴۲:۱۰
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۹:۰۲ ۰۷:۱۵:۲۴ ۱۳:۲۵:۳۱ ۱۹:۳۶:۱۴ ۱۹:۵۴:۴۶ ۰۰:۴۱:۴۹
پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۷:۲۴ ۰۷:۱۳:۵۳ ۱۳:۲۵:۱۳ ۱۹:۳۷:۰۸ ۱۹:۵۵:۴۱ ۰۰:۴۱:۲۶
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۵:۴۴ ۰۷:۱۲:۲۳ ۱۳:۲۴:۵۴ ۱۹:۳۸:۰۲ ۱۹:۵۶:۳۶ ۰۰:۴۱:۰۳
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۴:۰۵ ۰۷:۱۰:۵۳ ۱۳:۲۴:۳۶ ۱۹:۳۸:۵۶ ۱۹:۵۷:۳۱ ۰۰:۴۰:۴۰
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۲:۲۵ ۰۷:۰۹:۲۳ ۱۳:۲۴:۱۸ ۱۹:۳۹:۵۰ ۱۹:۵۸:۲۶ ۰۰:۴۰:۱۷
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۰:۴۵ ۰۷:۰۷:۵۳ ۱۳:۲۴:۰۰ ۱۹:۴۰:۴۴ ۱۹:۵۹:۲۱ ۰۰:۳۹:۵۴
سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۹:۰۵ ۰۷:۰۶:۲۳ ۱۳:۲۳:۴۲ ۱۹:۴۱:۳۸ ۲۰:۰۰:۱۶ ۰۰:۳۹:۳۱
چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۷:۲۴ ۰۷:۰۴:۵۳ ۱۳:۲۳:۲۵ ۱۹:۴۲:۳۲ ۲۰:۰۱:۱۱ ۰۰:۳۹:۰۷
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۵:۴۳ ۰۷:۰۳:۲۴ ۱۳:۲۳:۰۷ ۱۹:۴۳:۲۵ ۲۰:۰۲:۰۷ ۰۰:۳۸:۴۳
جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۴:۰۲ ۰۷:۰۱:۵۵ ۱۳:۲۲:۴۹ ۱۹:۴۴:۱۹ ۲۰:۰۳:۰۲ ۰۰:۳۸:۲۰
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۲:۲۱ ۰۷:۰۰:۲۶ ۱۳:۲۲:۳۲ ۱۹:۴۵:۱۳ ۲۰:۰۳:۵۷ ۰۰:۳۷:۵۶
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۳۰:۴۰ ۰۶:۵۸:۵۸ ۱۳:۲۲:۱۵ ۱۹:۴۶:۰۷ ۲۰:۰۴:۵۳ ۰۰:۳۷:۳۳
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۸:۵۹ ۰۶:۵۷:۳۰ ۱۳:۲۱:۵۸ ۱۹:۴۷:۰۱ ۲۰:۰۵:۴۸ ۰۰:۳۷:۰۹
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۷:۱۸ ۰۶:۵۶:۰۲ ۱۳:۲۱:۴۱ ۱۹:۴۷:۵۴ ۲۰:۰۶:۴۴ ۰۰:۳۶:۴۵
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۵:۳۶ ۰۶:۵۴:۳۵ ۱۳:۲۱:۲۴ ۱۹:۴۸:۴۸ ۲۰:۰۷:۴۰ ۰۰:۳۶:۲۱
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۳:۵۵ ۰۶:۵۳:۰۹ ۱۳:۲۱:۰۸ ۱۹:۴۹:۴۲ ۲۰:۰۸:۳۶ ۰۰:۳۵:۵۸
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۲:۱۴ ۰۶:۵۱:۴۲ ۱۳:۲۰:۵۲ ۱۹:۵۰:۳۶ ۲۰:۰۹:۳۱ ۰۰:۳۵:۳۴
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۲۰:۳۳ ۰۶:۵۰:۱۷ ۱۳:۲۰:۳۶ ۱۹:۵۱:۳۰ ۲۰:۱۰:۲۸ ۰۰:۳۵:۱۱
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۸:۵۲ ۰۶:۴۸:۵۲ ۱۳:۲۰:۲۱ ۱۹:۵۲:۲۴ ۲۰:۱۱:۲۴ ۰۰:۳۴:۴۷
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۷:۱۱ ۰۶:۴۷:۲۷ ۱۳:۲۰:۰۵ ۱۹:۵۳:۱۸ ۲۰:۱۲:۲۰ ۰۰:۳۴:۲۴
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۵:۳۰ ۰۶:۴۶:۰۳ ۱۳:۱۹:۵۱ ۱۹:۵۴:۱۲ ۲۰:۱۳:۱۶ ۰۰:۳۴:۰۱
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۳:۵۰ ۰۶:۴۴:۴۰ ۱۳:۱۹:۳۶ ۱۹:۵۵:۰۶ ۲۰:۱۴:۱۳ ۰۰:۳۳:۳۸
پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۲:۱۰ ۰۶:۴۳:۱۷ ۱۳:۱۹:۲۲ ۱۹:۵۶:۰۰ ۲۰:۱۵:۱۰ ۰۰:۳۳:۱۵
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۰:۳۰ ۰۶:۴۱:۵۶ ۱۳:۱۹:۰۸ ۱۹:۵۶:۵۵ ۲۰:۱۶:۰۶ ۰۰:۳۲:۵۲
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۰۸:۵۰ ۰۶:۴۰:۳۴ ۱۳:۱۸:۵۵ ۱۹:۵۷:۴۹ ۲۰:۱۷:۰۳ ۰۰:۳۲:۳۰
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۰۷:۱۱ ۰۶:۳۹:۱۴ ۱۳:۱۸:۴۲ ۱۹:۵۸:۴۳ ۲۰:۱۸:۰۰ ۰۰:۳۲:۰۷
تصویر زمینه: مسجد امام جعفر صادق (ع)، خیابان ابوذر