درباره

روستای قره آور یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.