درباره

بقعه امامزاده سلطان محمد (ع) یک بقعه متبرکه و جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، روستای اولیاجم است.