محل کار

    شرکت تجارت الکترونیک قافلانتی

    مدیر ارشد فنی (CTO)

    انجمن دوستداران میراث فرهنگی میانه

    مدیرعامل

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۳