محل کار

    شرکت تجارت الکترونیک قافلانتی

    هم‌بنیان‌گذار

    انجمن دوستداران میراث فرهنگی میانه

    مدیرعامل

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳