گیم نت Game Planet

خیابان معلم شمالی

گیم‌نت گیم لند

خیابان آزادگان جنوبی

گیم نت ۰۰۸

خیابان آیت الله احمدی میانجی

گیم نت

خیابان شهید عابدینی

گیم نت

خیابان خیام جنوبی

گیم نت جام جم

خیابان خیام جنوبی