دبستان ثارالله و شهید میانجی

خیابان جهاد کشاورزی

دبیرستان غیر دولتی مهر آزما

خیابان مطهری شمالی

دبستان نوبهار دانش ۲

شهید خان محمدی

دبیرستان دخترانه ترنم - دوره اول

خیابان فرهنگیان شمالی

نمازخانه مدرسه معلم

خیابان فرهنگیان شمالی

دبیرستان دخترانه مریم مقدس

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

دبیرستان دخترانه آسیه

خیابان ۳۰ متری ولیعصر