چلوکبابی پیام

خیابان شهید مفتح

غذا خوری ملت

خیابان شهید باکری

غذاخوری امیدی

خیابان بلوار زینبیه

چلو کبابی کاج

خیابان آیت الله احمدی میانجی

غذاخوری طاها

خیابان ابوذر

غذاخوری نیلوفر

خیابان آیت الله طالقانی

غذاخوری ماهان

خیابان امام خمینی جنوبی

غذاخوری شهریار

خیابان شهید رحیمی

غذاخوری چرخ طلائی

خیابان شهید رحیمی

سالن غذاخوری امیر

خیابان امام خمینی