رستوران شمس

خیابان بلوار زینبیه

رستوران و تالار پذیرایی صدف

خیابان بلوار زینبیه

تالار و رستوران خیام

خیابان بلوار زینبیه

چلوکبابی و رستوران پدیده

خیابان آیت الله احمدی میانجی

چلوکبابی حاج مهدی جوادی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

کافه رستوران زیتون

خیابان شهید فرقانی

رستوران آنا فود

خیابان معلم جنوبی