آژانس مسافرتی پیام

خیابان آزادگان جنوبی

تاکسی تلفنی بانوان

خیابان آزادگان جنوبی

تاکسی کوثر

خیابان بلوار زینبیه

تاکسی دانشگاه

خیابان بلوار زینبیه

آژانس امیر

خیابان بلوار زینبیه

تاکسی نمونه

خیابان شهید بهشتی

آژانس نمونه اندیشه

خیابان آیت الله احمدی میانجی

تاکسی آذربایجان

خیابان آیت الله احمدی میانجی

تاکسی تلفنی بوعلی

خیابان ابوذر

مینی بوس دربستی نسیم میانه

خیابان ۴۵ متری اندیشه

آژانس هجرت

خیابان آتش نشانی

آژانس سیر و سفر

خیابان آیت الله طالقانی

تاکسی بعثت

خیابان بعثت

تاکسی سینا

خیابان شهید بهشتی

تاکسی نود

خیابان ارتش

تاکسی نوین

خیابان ارتش

آژانس دانشجو

خیابان شهید چمران

آژانس هما

خیابان شهید چمران