پارک موتوری شهرداری میانه

خیابان شهید باکری

اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میانه

خیابان شهید مطهری جنوبی

سازمان اموال و املاک ستاد

خیابان دکتر فاطمی

امور آب شهرستان میانه

خیابان خیام شمالی

معاونت امور تعاون و امور درمان

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

کارگاه ماشین آلات

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

جمعیت هلال احمر شهرستان ویژه میانه

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

سازمان تامین اجتماعی میانه

خیابان جهاد کشاورزی

خانه امید بازنشستگاه میانه

خیابان کمربندی جنوبی

پلیس راهنمایی و رانندگی

خیابان بلوار زینبیه

معاونت وظیفه عمومی

خیابان بلوار زینبیه

اداره هواشناسی میانه

خیابان بلوار زینبیه

اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان میانه

خیابان آیت الله احمدی میانجی

مجتمع قضایی آیت الله احمدی میانجی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه

خیابان آیت الله احمدی میانجی

شورای اسلامی شهر میانه

خیابان آتش نشانی