سالن مونیکا

خیابان شهید ایمانی

سالن آرایشی و زیبایی روناک

خیابان شهید ایمانی

آرایشگاه آیسان

خیابان شهید بهشتی

زیباکده آی تک

خیابان فنی و حرفه ای

سالن آرایش و زیبایی ژاسمن

خیابان آیت الله احمدی میانجی

سالن آرایشی و زیبایی یامور

خیابان آیت الله احمدی میانجی

آرایشگاه زنانه

خیابان آیت الله احمدی میانجی

آرایشگاه زیبایی پارامین

خیابان آیت الله احمدی میانجی

سالن زیبایی قصر ملکه

خیابان آتش نشانی

زیبا سرای سفیدک

خیابان آیت الله طالقانی

زیبا سرای نگین

خیابان ۲۲ بهمن

سالن آرایش و زیبایی پارلا

خیابان شهید بهشتی

آرایشگاه کیمیا

خیابان بعثت

سالن آرایشی هستی آفرین

خیابان آیت الله طالقانی