آرایشگاه امین

خیابان آیت الله احمدی میانجی

آرایشگاه علی

خیابان آتش نشانی

سالن زیبایی قصر ملکه

خیابان آتش نشانی

آرایشگاه پانیز

خیابان آتش نشانی

زیبا سرای سفیدک

خیابان آیت الله طالقانی

زیبا سرای نگین

خیابان ۲۲ بهمن

سالن آرایش و زیبایی پارلا

خیابان شهید بهشتی

آرایشگاه کیمیا

خیابان بعثت

سالن آرایشی هستی آفرین

خیابان آیت الله طالقانی

آرایشگاه عرفان

خیابان آیت الله طالقانی

انستیتو زیبایی ملک

خیابان پرستار

انستیتو زیبایی ماهک

خیابان پرستار

سالن آرایشی بیوتی

خیابان پرستار

سالن زیبایی پالیز

خیابان پرستار

سالن زیبایی نیوشا

خیابان پرستار