سالن آرایش نوبل

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

قصر زیبایی پردیس

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

سالن زیبایی بهاران

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

سالن آرایشی و زیبایی سونیتا

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

زیبا سرای سلنا

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

سالن آرایشی و زیبایی هستی نایس

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

سالن آرایشی شادنا

خیابان شهید دکتر بهشتی

آرایشگاه پیام

خیابان فجر

سالن آرایشی و زیبایی باران

خیابان شهید دکتر بهشتی

آرایشگاه زنانه قصر دیدار

خیابان شهید دکتر بهشتی

آرایشگاه آی‌تک

خیابان شهید دکتر بهشتی

آرایشگاه گلچین

خیابان شهید مطهری جنوبی

سالن آرایشی و زیبایی سروین

خیابان گلستان چهارم

زیبا سرای چهره پردازان

خیابان خیام شمالی

سالن زیبایی مد لند

خیابان خیام شمالی

سالن آرایشی سادینا

خیابان خیام شمالی

سالن تخصصی زیبایی رانیا

خیابان خیام شمالی

انستیتو زیبایی آریانا

خیابان دکتر فاطمی

سالن زیبایی ماه گل

خیابان دکتر فاطمی

زیبا سرای گیسو

خیابان خیام شمالی