دفتر وکالت سمیه جهان آرای

خیابان آیت الله احمدی میانجی

کوه یحری داغ

بخش کندوان

سوپر مارکت امید

خیابان فجر

کوه یوقگوش

بخش مرکزی

کوه اوکوزداش

بخش مرکزی

باطری سازی فرهاد

خیابان بلوار زینبیه

آذر یدک

خیابان شهدا

فروشگاه یدکی اسماعیلی

خیابان شهید دکتر بهشتی

تعمیرگاه موتور سیکلت نوری

خیابان امام خمینی جنوبی

فیزیوتراپی طلوع

خیابان توحید

رودخانه قزل اوزن

بخش کاغذکنان

سوپر مارکت

خیابان شهید رحیمی

لوازم آرایشی و بهداشتی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

سالن زیبایی ملینا

خیابان کشاورزان

رادیاتور باغبانی

خیابان شهدا