کفش فروشی مختاری

خیابان شهید میانجی

آژانس چهل سی

خیابان شهید کریمی

کوه مصلی

بخش مرکزی

آژانس شهریار

خیابان کمربندی جنوبی

دستگاه خودپرداز پست بانک

خیابان امام خمینی جنوبی

غذاخوری شهریار

خیابان شهید رحیمی

دره ایکی چای آراسی

بخش ترکمانچای

ایزوگام مرادیان

خیابان شهید دکتر بهشتی

جگرکی قافلان

خیابان بعثت

موبایل پردیس کبیری

خیابان امام خمینی جنوبی

علافی ایوب نجفقلی زاده

خیابان سرچشمه جنوبی

گل فروشی بیتا

خیابان شهید کریمی

بیمه پاسارگاد نمایندگی عزت‌زاده

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

تعمیرگاه اتومبیل جنرال

خیابان کمربندی جنوبی

مسجد باب الحوائج

شهر ترکمانچای