فرش فرهی

خیابان بانک ملی

جایگاه پمپ گاز

جاده میانه هشترود

جلوبند سازی باقر

خیابان بلوار زینبیه

لوازم آرایشی و بهداشتی نیوا

خیابان مطهری شمالی

آرایشگاه عرفان

خیابان آیت الله طالقانی

دره سددرسی

بخش ترکمانچای

سوپر مارکت فرید

خیابان بلوار زینبیه

صنایع آلومینیوم محمد

خیابان شهید رحیمی

دره هاچادره

بخش مرکزی

سوپر مارکت داود

خیابان شهید کریمی

خانه امید بازنشستگاه میانه

خیابان کمربندی جنوبی

سوپر مارکت بهاران

خیابان بانک ملی

سالن ورزشی تربیت

خیابان ارشاد

نمایشگاه اتومبیل گلها

خیابان شهید دکتر بهشتی

کوه داشلی یورت

بخش کندوان

دره قئوشوخ

بخش کندوان