مرغ و ماهی فروشی ابراهیمی

خیابان امام خمینی جنوبی

سنگ فروشی قره داغی

خیابان بلوار زینبیه

دره چیناری باشی

بخش کاغذکنان

پرده قدوسی

خیابان مطهری شمالی

جگرکی قافلان

خیابان بعثت

رادیاتور باغبانی

خیابان شهدا

میدان نماز

شهر میانه

نمایشگاه اتومبیل پارس

خیابان شهید دکتر بهشتی

کافه فانوس

خیابان شهید مطهری جنوبی

روستای کوهسالارسفلی

بخش ترکمانچای

پیش دبستانی مستقل غیر دولتی حمید

خیابان آیت الله احمدی میانجی

رودخانه آناچای

بخش ترکمانچای

تهیه و پخش غذای مادوتا

خیابان آیت الله احمدی میانجی

دستگاه خودپرداز بانک

خیابان شهید مفتح

روستای ارس

بخش مرکزی

مسجد جامع

بخش مرکزی

سمساری

خیابان شهید دکتر بهشتی

کفاشی اطمینان

خیابان بانک ملی