دستگاه خودپرداز بانک ملی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

سالن زیبایی پرمون

خیابان شهید مفتح

مسجد امام زمان

بخش کاغذکنان

باطری سازی ابراهیم

خیابان بلوار زینبیه

سوپر مارکت

خیابان بعثت

بربری سنتی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

پارکینگ عمومی

خیابان بانک ملی

دره ساری دره

بخش کندوان

نانوایی

خیابان گلستان چهارم

کوه قاباداش

بخش مرکزی

مینی بوس دربستی نسیم میانه

خیابان ۴۵ متری اندیشه

خدمات فنی مسعود

خیابان خیام جنوبی

کالای برق نمانور

خیابان آزادگان شمالی

ایرا موبایل

خیابان شهید میانجی