کباب سرای سنتی مخصوص بناب

خیابان بلوار زینبیه

سوپر مارکت

خیابان آیت الله احمدی میانجی

دره سالاماگزه

بخش کندوان

دره نشق چای

بخش کندوان

دره هوس چیمنی

بخش ترکمانچای

روستای طوین

بخش کندوان

دره قارابلاغ

بخش کندوان

مرکز تلفن ولیعصر

خیابان شهدا

قهوه خانه سنتی عاشقلار

خیابان شهید رحیمی

فروشگاه شهر آفتاب

خیابان آزادگان شمالی

دره قره اولن

بخش مرکزی

دره سولی دره

بخش کندوان

سوپر مارکت علی

خیابان آتش نشانی

خیابان دانشسرا

بخش ترکمانچای

کوه شکه گونی

بخش مرکزی

مسجد فاطمة الزهراء (س)

خیابان جهاد کشاورزی

نمایشگاه اتومبیل پارسیان

خیابان شهید دکتر بهشتی