بیمه پاسارگاد شعبه میانه

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

دره آق دره

بخش کندوان

باطری سازی نوروزی

خیابان شهید بهشتی

نوشت افزار پارسا

خیابان فرهنگیان شمالی

پارچه سرای زرین

خیابان مطهری جنوبی

سوپر مارکت

خیابان افق

پرند

خیابان مطهری شمالی

نمازخانه

خیابان بلوار زینبیه

مسجد امام زمان

بخش کاغذکنان

دره پلنگ دره

بخش مرکزی

پیتزا پاپیون

خیابان شهید مفتح

پیتزا سارای

خیابان خانمحمدی

دره هوس چیمنی

بخش ترکمانچای