گیاهان دارویی ولیعصر

خیابان شهید میانجی

ورزشگاه امام علی

شهر ترکمانچای

دره سارم ساقلی

بخش کندوان

سوپر مرغ المهدی

خیابان شهید رحیمی

انیستیتو زیبایی مدونا

خیابان آزادگان شمالی

بستنی گل و بلبل

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

سوپر مارکت دوستان

خیابان گلستان چهارم

شهر آچاچی

شهر آچاچی

شرکت حسابداری نسیم قلم

خیابان امام خمینی جنوبی

صنایع چوبی و MDF اسدی

خیابان فنی و حرفه ای

سوپر مارکت ایستک

خیابان آزادگان جنوبی

نانوایی

خیابان خیام شمالی

فروشگاه لباس زنانه

خیابان آزادگان جنوبی

سوپر مارکت قره داغی

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

املاک هاشمی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

کوه ایدلی

بخش مرکزی