رودخانه خواجه قیاس

بخش ترکمانچای

بنگاه معاملاتی املاک ساحل

خیابان شهید میانجی

شهرک صبا

شهر میانه

کبابی حسینی

خیابان شهدا

فروشگاه لوازم یدکی

خیابان بلوار زینبیه

دره بالل

بخش مرکزی

دره سلطان احمددرسی

بخش ترکمانچای

بوتیک عبدالهی

خیابان امام خمینی

دره سولودره

بخش ترکمانچای

نرده سرای آهنی اباذر خدابنده

خیابان بلوار زینبیه

اگزوز سازی و کارپیت کاری محمد

خیابان بلوار زینبیه

فروشگاه رومانو

خیابان شهید مطهری جنوبی

کوه قرئول

بخش ترکمانچای

دره بغازدره

بخش کاغذکنان

روغن گیری کنجد بهرام

خیابان شهید میانجی