سوپر مارکت امانی

خیابان بلوار زینبیه

سالن زیبایی عطرین

خیابان شهید نیکنامی

املاک عرفان

خیابان شهید رحیمی

کابینت سازی سجاد

خیابان پرستار

قصر پرده زربافت

مطهری شمالی

کابینت ژوپین

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

فروشگاه بابک

خیابان معلم شمالی

فروشگاه فرش شهزاد

خیابان شهید رحیمی

خیاطی

خیابان ابوذر

دره اوش دره

بخش مرکزی

دره مشه دره سی

بخش ترکمانچای

شیرینی و آجیل کوثر

خیابان شهید میانجی

پیرایش ایفل

خیابان مطهری شمالی

کله پاچه پاک

خیابان شهید رحیمی

ساعت شهر

خیابان معلم شمالی