کرکره سازی قاسمی

خیابان ابوذر

پرنده فروشی

خیابان کمربندی جنوبی

کوه ساری داغ

بخش مرکزی

موکت فروشی

خیابان امام خمینی جنوبی

صنایع MDF و فلزی پارس کابین

خیابان فنی و حرفه ای

شرکت حمل و نقل تهران نو میانه

خیابان بلوار زینبیه

دره باغ دره سی

بخش مرکزی

املاک ساحل

خیابان آیت الله احمدی میانجی

پلیس + ۱۰

خیابان شهید رحیمی

شهربازی ملت

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

دره اوش داش درسی

بخش کاغذکنان

آذر باطری

خیابان بلوار زینبیه

الکتریکی مهدی

خیابان شهید دکتر بهشتی

تزئینات و شبرنگ پورمند

خیابان بلوار زینبیه

پیرایش مردانه مستر کات

خیابان شهید میانجی

پولیش لیزری آذرخش

خیابان شهید دکتر بهشتی