سوپر آراز

خیابان فنی و حرفه ای

داروخانه دکتر بوکان

خیابان امام خمینی جنوبی

خیاطی گلچین

خیابان شهید رحیمی

لوازم خانگی فدک

خیابان شهید مطهری جنوبی

فروشگاه و لبنیات طاهر طلوعی

خیابان فرهنگیان جنوبی

دره آغ دره سی

بخش کندوان

پرنده فروشی مرتضی

خیابان ابوذر

عطاری

خیابان شهید دکتر بهشتی

کابینت تهران دکور

خیابان مطهری شمالی

خانه ژیمناستیک متین

خیابان شهید مطهری جنوبی

داروخانه دامپزشکی پاستور

خیابان شهید رحیمی

میوه فروشی

خیابان فجر

صنایع آلومینیوم جلال

خیابان شهید دکتر بهشتی