فروشگاه پوشاک مدلار

خیابان شهید میانجی

بورس ملافه ایپک

خیابان مطهری جنوبی

تعمیرگاه

خیابان شهید باکری

سالن زیبایی آنیکا

خیابان شهید میانجی

خیاطی برش

خیابان آزادگان شمالی

خواربار و لبنیات فروشی

خیابان شهید رحیمی

آهن فروشی بابایی

خیابان بلوار زینبیه

کارخانه رسانه

بخش ترکمانچای

سیم پیچی نیما

خیابان شهید رحیمی

فروشگاه لورا

خیابان مطهری شمالی

خیابان امام خمینی

شهر ترکمانچای

پنچر گیری و بالانس چرخ

خیابان شهید باکری

سوپر مارکت آرمین

خیابان بلوار زینبیه

سموم کشاورزی برگ سبز

خیابان آتش نشانی

کوه جان دره سی

بخش ترکمانچای