فروشگاه لوله و شیرآلات و اتصالات علیپور

خیابان آیت الله احمدی میانجی

خیاطی یوسف نباتی

خیابان شهید میانجی

فروشگاه hermes

خیابان معلم شمالی

سوپر مارکت و لبنیات غیاثی

خیابان شهید نریمان همتی

تعویض روغنی

خیابان شهید دکتر بهشتی

الکتریکی دنیای لامپ

خیابان شهید میانجی

مسجد باب الحوائج

بخش ترکمانچای

مشاور املاک

خیابان آیت الله احمدی میانجی

الکتریکی علیخانی

خیابان امام خمینی

شیشه بری اسد

خیابان معلم جنوبی

سوپر مارکت رزاقی

خیابان آتش نشانی

الکتریکی قدیمی

خیابان شهید رحیمی

کابینت سازی آزمکان

خیابان خیام شمالی

املاک خزر

خیابان شهید دکتر بهشتی

مشاور املاک آلتین

خیابان شهید مفتح

نانوایی

خیابان پرستار