روستای برنجق

بخش کندوان

دره گونی دره سی

بخش ترکمانچای

دره خان نوگلی

بخش ترکمانچای

فروشگاه و لبنیات طاهر طلوعی

خیابان فرهنگیان جنوبی

فروشگاه لوازم کامپیوتر

خیابان شهید فرقانی

دره تینالو

بخش مرکزی

پلاسکو باران شعبه ۲

خیابان آزادگان جنوبی

آتلیه صحنه

خیابان معلم جنوبی

گالری مبل مهدی

خیابان مطهری جنوبی

دره چره دار

بخش ترکمانچای

دره داشلی دره

بخش ترکمانچای

سوپر مارکت

خیابان معلم جنوبی

کفش سیندرلا

خیابان مطهری جنوبی

کوه اکیزلر

بخش کندوان