دره آق یارقان

بخش کندوان

خیابان ولیعصر

شهر آقکند

روستای ملاحاجی

بخش ترکمانچای

تعمیرگاه مکانیکی مهدی

خیابان بلوار زینبیه

داروخانه دامپزشکی فارابی

خیابان آیت الله طالقانی

پنچرگیری علی

خیابان بلوار زینبیه

ساندویچ ساحل

خیابان شهید دکتر بهشتی

بانک مسکن شعبه شهید مطهری

خیابان مطهری شمالی

روستای فراهیه

بخش مرکزی

باطری سازی رضا

خیابان بلوار زینبیه

کالای پزشکی

خیابان امام خمینی

چشمه چچه درسی

بخش مرکزی

شوینده بهداشتی ساعی

خیابان مطهری شمالی

فروشگاه محمدی

خیابان ابوذر

سوپر مارکت و لبنیات فروشی

خیابان شهید بهشتی

عینک دیدار

خیابان امام خمینی

روستای قلعه جوق

بخش ترکمانچای