رودخانه آشاقی چای

بخش ترکمانچای

دره پیسترچائی

بخش کندوان

مهدکودک فرشته ها

خیابان معلم شمالی

سوپر مارکت سلیمانی

خیابان شهید دکتر بهشتی

آناپایی

خیابان آیت الله طالقانی

تیرچه صنعتی فولاد سازه

خیابان بلوار زینبیه

اغذیه من و تو

خیابان شهید دکتر بهشتی

تعمیرگاه مکانیکی فرزاد

خیابان بلوار زینبیه

سیم پیچی نیما

خیابان شهید رحیمی

رنگین چوب

خیابان مطهری شمالی

مصالح ساختمانی فرهنگ

خیابان آتش نشانی

روستای زرنگین

بخش کاغذکنان

دبیرستان پسرانه شاهد صادقی پور

خیابان آیت الله احمدی میانجی

دره قاراداشلار

بخش ترکمانچای

تعمیرگاه لوازم خانگی

خیابان شهید دکتر بهشتی