خیاطی صدف

خیابان آزادگان جنوبی

اسپورت وحید

خیابان بلوار زینبیه

شیرینی زیتون

خیابان فرهنگیان جنوبی

روستای گلوجه غمی

بخش ترکمانچای

پرده سرای مهدیلو

خیابان معلم شمالی

قلعه نجفقلی خان

خیابان سرچشمه جنوبی

املاک واحد

خیابان شهید رحیمی

گالری مبل خیام

خیابان خیام جنوبی

چشمه بیوک چمن

بخش ترکمانچای

اتومبیل آذر

خیابان بلوار زینبیه

کوه آندوزلو

بخش ترکمانچای

دره کندآلتی

بخش کندوان

دره اوچ دره

بخش کندوان

لاستیک خاتمی فر

خیابان شهید دکتر بهشتی

آژانس امداد خودرو امیر

خیابان بلوار زینبیه

مشاور املاک تابان

خیابان فنی و حرفه ای