کوه بیوک داغی

بخش ترکمانچای

باشگاه بدنسازی المپیک

خیابان بانک ملی

بیمه سرمد نمایندگی کاظمی

خیابان شهید میانجی

فروشگاه قطعات خودرو علیمحمدی

خیابان بلوار زینبیه

تعمیرگاه موتور سیکلت مختاری

خیابان سرچشمه جنوبی

سالن زیبایی عطرین

خیابان شهید نیکنامی

فروشگاه رومانو

خیابان شهید مطهری جنوبی

دره فندقلوچای

بخش کندوان

روستای سهل آباد

بخش کاغذکنان

لاستیک فروشی میانجی

خیابان شهید دکتر بهشتی

زیبا سرای سلنا

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

جگرپزی سالار

خیابان امام خمینی

خدمات و لوازم شیروانی

خیابان بلوار زینبیه

چشمه گل بلاغ

بخش مرکزی

کوه شاهسون کلگی

بخش کاغذکنان

دستگاه خودپرداز بانک ملی

خیابان امام خمینی

نمایشگاه اتومبیل پارس

خیابان شهید دکتر بهشتی