سنگ فروشی پرتو

خیابان بلوار زینبیه

دره قره زمی

بخش ترکمانچای

بانک ملی ایران

خیابان امام خمینی

دبستان ثارالله و شهید میانجی

خیابان جهاد کشاورزی

موبایل سینا

خیابان امام خمینی جنوبی

مشاور املاک

خیابان آیت الله احمدی میانجی

باطری سازی عدل

خیابان بلوار زینبیه

خیاطی برش

خیابان آزادگان شمالی

فروشگاه صبا

خیابان آتش نشانی

رنگ آمیزی تمام چوب

خیابان فنی و حرفه ای

فروشگاه لباس زنانه

خیابان شهید دکتر بهشتی

دفتر تاسیساتی

خیابان شهید مطهری جنوبی

عکاسی و فیلم برداری بهنام

خیابان شهید رحیمی

چاپ سعید

خیابان بانک ملی