میدان شریعتی

شهر میانه

مسجد جامع

بخش ترکمانچای

فروشگاه لباس زنانه

خیابان مطهری جنوبی

خرده فروشی برادران

خیابان شهید دکتر بهشتی

فروشگاه بابایی

خیابان شهید رحیمی

ماست بندی عظیمی

خیابان آتش نشانی

چشمه بنوبلاغی

بخش کاغذکنان

فروشگاه لباس زنانه

خیابان فنی و حرفه ای

سیم پیچی حسینی

خیابان شهید دکتر بهشتی

کوه بیوک داغی

بخش ترکمانچای

مرکز سلامت شهری شماره ۶ (ولیعصر)

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

دره گون نی دره

بخش ترکمانچای

درب سازی درافشان

خیابان بلوار زینبیه

فروشگاه قزل گل

خیابان معلم شمالی

ایزوگام امینی

خیابان شهید فرقانی

برنج فروشی

خیابان شهید چمران

دفتر وکالت سعیده مددی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

لوازم خیاطی ترمه

خیابان شهید نریمان همتی