رودخانه شهری چایی

بخش ترکمانچای

کافه رستوران سوران

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

سالن زیبایی ماتریکا

خیابان آزادگان جنوبی

کوه قیصیرداغ

بخش ترکمانچای

سپیدار صنعت

خیابان امام خمینی

میوه فروشی

خیابان شهید مطهری جنوبی

آرایشی سینا

خیابان مطهری جنوبی

سوپر مارکت وحید

خیابان جهاد کشاورزی

شرکت تولید آرد روز آذربایجان

خیابان بلوار زینبیه

سوپر مارکت رضا

خیابان ابوذر

دره هوس چیمنی

بخش ترکمانچای

شیرینی شقایق

خیابان شهید رحیمی

سوپر مارکت

خیابان کمربندی جنوبی

فرش فروشی

خیابان شهید دکتر بهشتی

اتو سرویس فرهنگیان

خیابان شهید مفتح

روستای تیرآباد

بخش ترکمانچای