درباره

چشمه یوخاری بلاغ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.