درباره

دره قازان بلاغی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.