درباره

مصالح ساختمانی حیدری یک مصالح ساختمانی و کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.