درباره

فروشگاه برادران پاکدل یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.