درباره

باطری سازی مجید یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.