درباره

مرکز خرید مهر یک سوپر مارکت و هایپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.