درباره

تالار و رستوران قزل آی یک تالار پذیرایی و رستوران واقع در شهر میانه، جنب پل قوری چای است.