درباره

دره آرپاچوگورو یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.