درباره

باشگاه فرهنگی ورزشی ملی پوشان یک گیم نت واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.