درباره

تعمیرات موتور آلات کشاورزی و صنعتی و پمپ های طبقاتی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.