درباره

تعمیرگاه مکانیکی علیرضا یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.