درباره

تراشکاری و جوشکاری ماشین ابزار یک تراشکاری و جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.