درباره

لوازم جانبی مهدی یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.