درباره

دره کمرقیه یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.