درباره

کوه کمالح یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.