درباره

رودخانه تیرچایی یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.