درباره

سالن زیبایی عروس پرنس یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.