درباره

کاشی و سرامیک خیام میبد یک کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.