درباره

تعمیرگاه CNG یک تعمیرگاه CNG واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.