درباره

پیش دبستانی مستقل غیر دولتی ندای حق یک مدرسه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.