درباره

خیاطی شلوار یک خیاطی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.