درباره

روستای لله لو یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.